لطفا جهت اطلاع از قیمت روز با ما تماس بگیرید (ساعت 8 الی 14): ۶۶۱۷ ۲۷۰ ۰۹۹۱ | ۶۶۱۶ ۲۷۰ ۰۹۹۱

لیست قیمت ترانسفورماتور ایران ترانسفو

قیمت خرید ترانسفورماتور سه فاز 20

لیست قیمت ترانسفورماتور ایران ترانسفو به همراه تخفیف ویژه در هایرین مارکت -نمایندگی فروش محصولات ایران ترانسفو با کد نمایندگی ۱۱۵ (شرکت آریا قدرت طبرستان) به استحضار می رساند. ایران ترانسفو از بهترین برند ترانسفورماتور توزیع در ایران است.

در حال بروز رسانی قیمت اسفند ماه انواع ترانسفورماتور ایران ترانسفو هستیم. جهت اطلاع از قیمت روز ایران ترانسفو لطفا با ما تماس بگیرید.

لازم به ذکر است، قیمت های درج شده با ارزش افزوده بوده و هزینه ارسال به محل متقاضی در نظر گرفته نشده است. با کلیک بر روی قدرت مورد نظر، مشخصات بیشتر ترانسفورماتور مورد نظر را ملاحظه بفرمایید.

لیست قیمت روز ترانسفورماتور کم تلفات ردیف ۲۰ کیلو ولت ایران ترانسفو (تومان)

ردیفکد ایران ترانسفوقدرت ترانسفورماتورقیمت رسمی ایران ترانسفوتخفیف ویژه هایرین مارکت
1LTSUN-4444Bترانس ۲۵KVA۵۶,۱۵۰,۰۰۰۵۴,۴۶۰,۰۰۰
2LTSUN-4744Bترانس ۵۰KVA۸۷,۴۱۰,۰۰۰۸۴,۷۸۰,۰۰۰
3LTSUN-4844Bترانس ۷۵KVA۱۱۸,۸۶۰,۰۰۰۱۱۵,۲۸۰,۰۰۰
4LTSUN-5044Bترانس ۱۰۰KVA۱۳۹,۵۹۰,۰۰۰۱۳۵,۳۸۰,۰۰۰
5LTSUN-5144Bترانس ۱۲۵KVA۱۸۵,۹۳۰,۰۰۰۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰
6LTSUN-5244Bترانس ۱۶۰KVA۲۱۵,۱۴۰,۰۰۰۲۰۸,۶۴۰,۰۰۰
7LTSUN-5344Bترانس ۲۰۰KVA۲۴۷,۸۶۰,۰۰۰۲۴۰,۳۷۰,۰۰۰
8LTSUN-5444B ترانس ۲۵۰KVA۲۷۵,۰۵۰,۰۰۰۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰
9LTSUN-5544Bترانس ۳۱۵KVA۳۴۰,۱۹۰,۰۰۰۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰
10LTSUN-5644Bترانس ۴۰۰KVA۳۹۶,۱۳۰,۰۰۰۳۸۴,۱۵۰,۰۰۰
11LTSUN-5744Bترانس ۵۰۰KVA۴۹۰,۴۸۰,۰۰۰۴۷۵,۶۷۰,۰۰۰
12LTSUN-5844Bترانس ۶۳۰KVA۵۹۰,۷۲۰,۰۰۰۵۷۳,۱۴۰,۰۰۰
13LTSUN-5944Bترانس ۸۰۰KVA۶۸۹,۰۷۰,۰۰۰۶۶۸,۵۲۰,۰۰۰
14LTSUN-6044Bترانس ۱۰۰۰KVA۷۹۳,۲۶۰,۰۰۰۷۶۹,۸۵۰,۰۰۰
15LTSUN-6144Bترانس ۱۲۵۰KVA۸۸۹,۶۵۰,۰۰۰۸۶۳,۳۳۰,۰۰۰
16LTSUN-6244Bترانس ۱۶۰۰KVA۱,۰۵۱,۶۸۰,۰۰۰۱,۰۲۰,۴۸۰,۰۰۰
17LTSUN-6344Bترانس ۲۰۰۰KVA۱,۲۳۲,۹۶۰,۰۰۰۱,۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰

لیست قیمت روز ترانسفورماتور توزیع روغنی ردیف ۳۳ کیلو ولت ایران ترانسفو (تومان)

ردیفکد ترانسفورماتورقدرت ترانسفورماتورقیمت رسمی ایران ترانسفوتخفیف ویژه هایرین مارکت
1LTSUN-4446Uترانس ۲۵KVA۸۷,۴۱۳,۶۰۰۸۴,۷۸۰,۰۰۰
2LTSUN-4746 Uترانس ۵۰KVA۱۳۴,۷۸۶,۱۰۰۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰
3LTSUN-4846Uترانس ۷۵KVA۱۷۸,۵۵۴,۰۰۰۱۷۳,۱۵۰,۰۰۰
4LTSUN-5046Uترانس ۱۰۰KVA۲۰۰,۲۶۹,۰۰۰۱۹۴,۲۰۰,۰۰۰
5LTSUN-5146Uترانس ۱۲۵KVA۲۶۷,۲۲۲,۲۰۰۲۵۹,۱۴۰,۰۰۰
6LTSUN-5246Uترانس ۱۶۰KVA۲۹۳,۲۶۶,۷۰۰۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰
7LTSUN-5346Uترانس ۲۰۰KVA۳۴۰,۰۲۱,۱۰۰۳۲۹,۷۴۰,۰۰۰
8LTSUN-5446Uترانس ۲۵۰KVA۳۶۳,۵۶۸,۴۰۰۳۵۲,۵۷۰,۰۰۰
9LTSUN-5546Uترانس ۳۱۵KVA۴۲۱,۵۸۶,۹۰۰۴۰۸,۸۳۰,۰۰۰
10LTSUN-5646Uترانس ۴۰۰KVA۵۲۳,۸۷۰,۴۰۰۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
11LTSUN-5746Uترانس ۵۰۰KVA۶۱۷,۱۱۹,۹۰۰۵۹۸,۴۴۰,۰۰۰
12LTSUN-5846Uترانس ۶۳۰KVA۷۵۶,۴۳۳,۸۰۰۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰
13LTSUN-5946Uترانس ۸۰۰KVA۸۸۲,۵۳۰,۵۰۰۸۵۶,۱۰۰,۰۰۰
14LTSUN-6046Uترانس ۱۰۰۰KVA۱,۰۷۳,۹۲۱,۴۰۰۱,۰۴۱,۹۶۰,۰۰۰
15LTSUN-6146Uترانس ۱۲۵۰KVA۱,۱۸۵,۳۴۷,۸۰۰۱,۱۵۰,۰۴۰,۰۰۰
16LTSUN-6246Uترانس ۱۶۰۰KVA۱,۵۹۲,۱۲۷,۰۰۰۱,۵۴۴,۴۸۰,۰۰۰
17TSUN-6346Uترانس ۲۰۰۰KVA۱,۸۴۰,۲۴۴,۸۰۰۱,۷۸۵,۱۴۰,۰۰۰

لیست قیمت روز ترانسفورماتور تکفاز ایران ترانسفو (تومان)

ردیفکد ترانسفورماتورقدرت ترانسفورماتورقیمت رسمی ایران ترانسفوتخفیف ویژه هایرین مارکت
1ESUN–۴۰۴۴۱۰kVA۳۵,۴۶۰,۰۰۰۳۴,۴۰۰,۰۰۰
2ESUN–۴۲۴۴۱۵kVA۳۸,۹۹۰,۰۰۰۳۷,۸۲۰,۰۰۰
3ESUN–۴۴۴۴۲۵kVA۴۳,۵۱۰,۰۰۰۴۲,۲۰۰,۰۰۰
4ESUN–۴۴۴۶۲۵kVA۶۷,۲۵۰,۰۰۰۶۵,۲۳۰,۰۰۰
5ESUN–۴۷۴۶۵۰kVA ۷۷,۵۴۰,۰۰۰۷۵,۲۰۰,۰۰۰
6ESUN–۴۸۴۴۷۵kVA ۶۸,۲۶۰,۰۰۰۶۶,۲۰۰,۰۰۰

لیست قیمت ترانسفورماتور هرمتیک ردیف ۲۰ کیلو ولت ایران ترانسفو (تومان)

ردیفکد ترانسفورماتورقدرت ترانسفورماتورقیمت رسمی ایران ترانسفوتخفیف ویژه هایرین مارکت
1LHTSUN–۴۴۴۴B۲۵KVA۵۹,۵۵۰,۰۰۰۵۷,۴۸۰,۰۰۰
2LHTSUN–۴۷۴۴B۵۰KVA۸۹,۳۷۰,۰۰۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰
3LHTSUN–۴۸۴۴B۷۵KVA۱۲۰,۶۱۰,۰۰۰۱۱۶,۳۹۰,۰۰۰
4LHTSUN–۵۰۴۴B۱۰۰KVA۱۴۱,۵۲۰,۰۰۰۱۳۶,۵۸۰,۰۰۰
5LHTSUN–۵۱۴۴B۱۲۵KVA۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۹۰,۰۰۰
6LHTSUN–۵۲۴۴B۱۶۰KVA۱۹۶,۹۳۰,۰۰۰۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰
7LHTSUN–۵۳۴۴B۲۰۰KVA۲۱۹,۱۴۰,۰۰۰۲۱۱,۴۸۰,۰۰۰
8LHTSUN–۵۴۴۴B۲۵۰KVA۲۵۰,۴۴۰,۰۰۰۲۴۱,۶۸۰,۰۰۰
9LHTSUN–۵۵۴۴B۳۱۵KVA۲۹۶,۳۴۰,۰۰۰۲۸۵,۹۸۰,۰۰۰
10LHTSUN–۵۶۴۴B۴۰۰KVA۳۵۹,۰۸۰,۰۰۰۳۴۶,۵۲۰,۰۰۰
11LHTSUN–۵۷۴۴B۵۰۰KVA۴۴۵,۰۶۰,۰۰۰۴۲۹,۵۲۰,۰۰۰
12LHTSUN–۵۸۴۴B۶۳۰KVA۵۳۰,۹۶۰,۰۰۰۵۱۲,۶۶۰,۰۰۰
13LHTSUN–۵۹۴۴B۸۰۰KVA۶۲۱,۴۵۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
14LHTSUN–۶۰۴۴B۱۰۰۰KVA۷۳۲,۵۷۰,۰۰۰۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰
15LHTSUN–۶۱۴۴B۱۲۵۰KVA۸۲۶,۶۱۰,۰۰۰۷۹۸,۲۶۰,۰۰۰
16LHTSUN–۶۲۴۴B۱۶۰۰KVA۱,۰۱۳,۷۲۰,۰۰۰۹۷۸,۸۵۰,۰۰۰
17LHTSUN–۶۳۴۴B۲۰۰۰KVA۱,۱۸۲,۴۵۰,۰۰۰۱,۱۴۱,۷۲۰,۰۰۰

لیست قیمت ترانسفورماتور خشک ردیف ۲۰ کیلو ولت ایران ترانسفو (تومان)

ردیفکد ترانسفورماتورقدرت ترانسفورماتورقیمت رسمی ایران ترانسفوتخفیف هایرین مارکت
1TGUN-5044Bترانس ۱۰۰KVA  ۳۰۹,۳۷۴,۷۰۰۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰
2TGUN-5344Bترانس ۲۰۰KVA۳۴۱,۱۸۷,۴۴۰۳۲۹,۵۳۰,۰۰۰
3TGUN-5444Cترانس ۲۵۰KVA۳۵۶,۰۰۷,۰۸۰۳۴۳,۸۴۰,۰۰۰
4TGUN-5544Cترانس ۳۱۵KVA۳۹۳,۷۵۸,۱۴۰۳۸۰,۲۸۰,۰۰۰
5TGUN-5644Cترانس ۴۰۰KVA۴۱۱,۳۶۹,۲۷۰۳۹۷,۲۷۰,۰۰۰
6TGUN-5744Cترانس ۵۰۰KVA۴۴۰,۰۸۷,۵۰۰۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
7TGUN-5844Cترانس ۶۳۰KVA۵۶۹,۰۹۹,۹۰۰۵۴۹,۵۳۰,۰۰۰
8TGUN-5944Cترانس ۸۰۰KVA۶۷۸,۵۴۳,۵۳۰۶۵۵,۱۵۰,۰۰۰
9TGUN-6044Cترانس ۱۰۰۰KVA۷۶۰,۲۳۱,۴۰۰۷۳۴,۰۱۰,۰۰۰
10TGUN-6144Cترانس ۱۲۵۰KVA۸۵۱,۰۳۴,۹۴۰۸۲۱,۶۷۰,۰۰۰
11TGUN-6244Cترانس ۱۶۰۰KVA۱,۰۲۶,۴۸۳,۵۲۰۹۹۱,۰۱۰,۰۰۰
12TGUN-6344Cترانس ۲۰۰۰KVA۱,۱۸۸,۱۶۲,۱۳۰۱,۱۴۷,۰۹۰,۰۰۰
13TGUN-6444Cترانس ۲۵۰۰KVA۱,۴۴۶,۱۲۱,۵۳۰۱,۳۹۶,۰۴۰,۰۰۰
دسته بندی وبلاگ
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

23 پاسخ به “لیست قیمت ترانسفورماتور ایران ترانسفو”

 1. با سلام و احترام خدمت شما کاربر گرامی. در حال حاضر کاتالوگ تمام ترانسفورماتور های ساخت شرکت ایران ترانسفو از طریق لینک https://hyrinmarket.com/blog/catalog/irantransfo-catalog/ قابل مشاهده و دانلود است. چنانچه کاتالوگ محصول مورد نظر در این صفحه پیدا نشد، نوع ترانسفورماتور را بفرمایید تا پیگیری شود. یادآوری می شود مشخصات انواع ترانسهای توزیع در صفحه مربوط به هر ترانس آورده شده است. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید. پاینده باشید

 2. سلام. وقت بخیر. میخواستم بدونم قیمت ها با ارزش افزوده هست یا خیر. و اینکه فاکتور رسمی ارزش افزوده هم به همراه ترانس ارسال میشود یا خیر. متشکر از شما

  1. با سلام و احترام خدمت شما کاربر گرامی. بله، قیمت تمام ترانس های ایران ترانسفو با احتساب ارزش افزوده در سایت گذاشته شده است. به همراه ارسال ترانس، تمام مدارک خرید ترانس بهمراه فاکتور رسمی ارزش افزوده هم ارسال خواهد شد. پاینده باشید

  1. با سلام و احترام خدمت شما کاربر گرامی. خرید ترانس به شرایط خاصی نیاز ندارد. جهت خرید ترانس، لازم است نسبت به ارسال مدارک به واتساپ و یا تلگرام نماینده فروش ترانسفورماتور ایران ترانسفو در هایرین مارکت اقدام گردد. پس از ثبت مشخصات مشتری در سیستم فروش ایران ترانسفو، پیش فاکتور و شناسه واریز به حساب کارخانه ایران ترانسفو صادر خواهد شد. ترانس خریداری شده یک تا دو روز پس از واریز موفق وجه، قابل تحویل درب کارخانه است. جهت راهنمایی بیشتر میتوانید از صفحه پرسش های متداول در خرید ترانس بازدید نمایید.

 3. درود وقت بخیر ببخشید وقتی خریدازی کنیم چطوز ارسال میکنین؟؟؟ و هزینش با خودتون هست؟؟؟

  1. با سلام و احترام خدمت شما کاربر گرامی. پس از خرید، تحویل ترانس درب کارخانه ایران ترانسفو تهران یا زنجان می باشد. تحویل ترانس به مشتری به دو صورت امکان پذیر است:
   1- تحویل به صورت حضوری با داشتن معرفی نامه از طرف نمایندگی این شرکت
   2-امکان هماهنگی ارسال ترانس از طریق باربری و … به مقصد خریدار. در هر دو مورد هزینه ارسال ترانس با مشتری است. موفق باشید

 4. سلام. روز بخیر. میخواستم دلیل اختلاف قیمت ترانس های شما رو نسبت به سایر نمایندگی ها بدونم. ترانس های خریداری شده از شما گارانتی 2 ساله ایران ترانسفو رو هم دارند؟

  1. با سلام و احترام خدمت شما کاربر گرامی. بله تمام ترانس های عرضه شده در هایرین مارکت با برند ایران ترانسفو، دارای ضمانت نامه 2 ساله ایران ترانسفو هستند که بهمراه گزارش تست ترانس و فاکتور ارزش افزوده پس از خرید، به آدرس پستی مشتری ارسال خواهد شد. تفاوت قیمت صرفا بدلیل تخفیف لحاظ شده از روی کارمزد این نمایندگی می باشد. موید باشید

 5. سلام خسته نباشید ببخشید میخاستم بدونم ک برای یک کارگاه بلوک زنی و دو طرح دامپروی چه ترانسی لازمه خریداری بشه و قیمتش چند هستش ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام و درود خدمت شما علی جان. بابت تاخیر در پاسخگویی از شما عذرخواهی میکنم. سوالی که مطرح فرمودید بسیار کلی است. ملاک اصلی خرید ترانس، میزان برق مصرفی تخمین زده شده با توجه به بزرگی و حجم تولیدات کارگاه و طرح های شماست. قاعدتا هرچه طرح بزرگتر و برق مصرفی بیشتر باشد، لازم است ترانس با قدرت بالاتری خریداری نمایید.
   با پاسخ به چنین سوالاتی و برآورد برق مصرفی توسط کارشناسان برق، می توان قدرت ترانسفورماتور مورد نیاز را مشخص نمود:
   1- مجموع توان مصرفی دستگاههای سه فاز چند کیلو وات است؟
   2- مجموع توان مصرفی دستگاههای تک فاز چند کیلو وات است؟
   3- برق مصرفی تکفاز واحد اداری ، مسکونی و … چند کیلو وات است؟
   4- چند ساعت از شبانه روز دستگاهها روشن است؟
   5- چند کیلووات برق به صورت شبانه روزی مصرف می شود؟
   جهت راهنمایی بیشتر میتونید از این صفحه بازدید کنید
   و جهت راهنمایی در خصوص نحوه خرید ترانس لطفا از صفحه پرسش های متداول در خرید ترانس بازدید نمایید.
   سرافراز و پاینده باشید.

  1. سلام و درود خدمت شما. ترانس 50 کیلو ولت آمپر به شما حدود 72 آمپر خروجی میدهد اما جهت افزایش طول عمر ترانس بارگیری بیش از 80 درصد ظرفیت نامی توصیه نمی شود. همچنین طبق دستور العمل های شرکت توزیع برق مبنی بر بارگیری ترانس با 80 درصد ظرفیت نامی مجاز به احتمال زیاد برای شما ترانس 75 در نظر گرفته می شود. ترانس 75 کاوا حدود 144 آمپر خروجی میدهد. پاینده باشید

 6. با سلام
  اگر قصد خرید و استفاده در مناطق ویژه اقتصادی کشور که شامل گمرک نمیاشند را داشته باشیم آیا مقدار ارزش افزوده از قیمت کسر میشود؟
  چون در غیر اینصورت میتوان با ارز نیمایی وارد کرد و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی نیز پرداخت نکرد و هزینه کمتری بپردازیم!!
  با تشکر

  1. سلام و درود خدمت شما معین عزیز. متاسفانه خیر! فروش انواع ترانسفورماتور ایران ترانسفو فقط با احتساب ارزش افزوده ممکن است.

 7. سلام.ممنون میشم منو راهنمایی کنید.در حال راه اندازی یه واحد تولیدی هستم.میخوام سه تا خط بذارم که هر کدوم حدودا ۱۴۰ کیلو وات ساعت مصرف برق دارن.متاسفانه همه اجزا هم تک فاز هستن.برق کارخونه ۳ فاز و برا هر خط یه فاز میخوام ببرم.از چه ترانسی باید استفاده کنم؟

  1. درود به شما شاهین جان. بهتون راه اندازی این واحد تولیدی رو تبریک میگیم و براتون آرزوی موفقیت داریم. خوب برای شروع کار شما باید به شرکت توزیع نیروی برق مراجعه کنید. کارشناسان اداره برق از محل شما بازدید میکنن و با توجه به میزان مصرفتون و حتی سوالاتی مثل اینکه آیا در نظر دارید واحد تولیدی رو گسترش بدید یا نه، طی “طرح برقرسانی” بهتون ترانس معرفی میکنن. شما نمیتونید ترانس با یه قدرت دیگه ای خریداری و نصب بفرمایید. در کل برای برآورد قدرت ترانس این مواردی باید پاسخ داده بشه: هر خط چند آمپر مصرف داره ، آیا بارگیری 24 ساعته است، محل تولیدی شما کجاست، چه نوع تولیدی قراره داشته باشید و آیا امکان گسترش اون در آینده وجود داره یا خیر . سرافراز و پاینده باشید.

 8. سلام.قصد راه اندازی یک واحد بلوک زنی را دارم.
  آیا ترانس ۲۵ برای مصرف یک واحد بلوک زنی کافی هست یا ترانس بزرگتر لازم است.ممنون

  1. درود به شما حسین جان. بهتون راه اندازی این واحد تولیدی رو تبریک میگیم و براتون آرزوی موفقیت داریم. خوب برای شروع کار شما باید به شرکت توزیع نیروی برق مراجعه کنید. کارشناسان اداره برق از محل شما بازدید میکنن و با توجه به میزان مصرفتون و حتی سوالاتی مثل اینکه آیا در نظر دارید واحد تولیدی رو گسترش بدید یا نه، طی “طرح برقرسانی” بهتون ترانس معرفی میکنن. در کل برای برآورد قدرت ترانس این موارد باید پاسخ داده بشه: مصرف تان چند آمپر است، آیا بارگیری 24 ساعته است، محل تولیدی شما کجاست، چه نوع تولیدی قراره داشته باشید و آیا امکان گسترش اون در آینده وجود داره یا خیر . سرافراز و پاینده باشید.

  1. درود به شما دانیال جان. حداکثر خروجی ترانس 160 کاوا ، 231 آمپر است و اگر بصورت بهینه بخوایم استفاده کنیم حداکثر 184 آمپر می تونید جریان بکشید. جهت مطالعه بیشتر لطفا این مقاله رو مطالعه بفرمایید. سرافراز و پاینده باشید.

 9. سلام وقت شما بخیر. تخفیف برای پیمانکاران هست یا سایر افراد هم میتونن از این تخفیف استفاده کنند؟ ممنون

  1. دورود به شما علیرضا جان. این تخفیف شامل تمام خریداران عزیز میشه. البته به احتمال زیاد این قیمت ها فقط تا یک هفته دیگه ادامه داشته باشه. موید باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت