ایران ترانسفو- ترانس برق - ترانسفورماتور توزیع
مشخصات فنی انواع ترانسفورماتور ایران ترانسفو

مشخصات فنی ترانسفورماتور توزیع ایران ترانسفو بر اساس استاندارد ساخت گروه ایران ترانسفو آورده شده است که در صورت درخواست مشتری، طراحی و ساخت مطابق مشخصات مورد نظر قابل انجام است. علاوه بر این متعلقات و تجهیزات ترانس نیز بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است. لازم بذکر است ابعاد و اوزان آورده شده در تمامی اسناد، تقریبی است.

مشخصات فنی ترانسفورماتور توزیع روغنی با منبع انبساط

ردیفترانس سه فاز کم تلفات ردیف 33KVترانس سه فاز نرمال ردیف 33KVترانس تکفاز نرمال ردیف  20kV
۱25kVA 25kVA10kVA
250kVA50kVA15kVA
375kVA75kVA25kVA
4100kVA100kVA 
5125kVA125kVA 
6160kVA160kVA 
7200kVA200kVA 
8250kVA250kVA 
9315kVA315kVA 
10400kVA400kVA 
11500kVA500kVA 
12630kVA630kVA 
13800kVA800kVA 
141000kVA1000kVA 
151250kVA1250kVA 
161600kVA1600kVA 
172000kVA2000kVA