پیگیری شکایات و درخواست ها

سامانه حاضر با هدف ثبت و پيگيري شكايات ايجاد گرديده است. بعد از ارسال فرم در اين سامانه، نامه شما مستقیما به ما ایمیل و در اتوماسيون اداري ما ثبت خواهد شد. واحد پیگیری شکایات هایرین مارکت، موظف است حداكثر تا مدت 2 روز كاری به شکایات وارد شده چه از طریق تماس تلفنی و یا بصورت کتبی پاسخ خود ارائه دهد. از شما بابت طرح شکایت و کمک به بهبود و ارتقای هایرین مارکت پیشاپیش نهایت تشکر و قدردانی داریم.

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  پست الکترونیک (الزامی)

  موضوع شکایت

  پیام شما

   نام و نام خانوادگی (الزامی)

   پست الکترونیک (الزامی)

   موضوع شکایت

   پیام شما