معمولا در تجهیزات الکتریکی از جمله ترانسفورماتور برای هدایت الکتریکی بهتر از آلیاژهایی با درصد مس بیشتر استفاده می گردد. بلسن برنجی از متعلقات ترانس توزیع ساخت شرکت ایران ترانسفو می باشد.

مقایسه ( 0 مورد )