ایران ترانسفو- ترانس برق - ترانسفورماتور توزیع
لیست قیمت واشرآلات و مقره ایران ترانسفو

لیست قیمت متعلقات و مواد مصرفی ترانسفورماتور

 

لیست قیمت قطعات فشار قوی ترانسفورماتورهای 25kVA تا 1600kVA

ردیفنوع جنسکد جنس ایران ترانسفوقیمت به تومان
۱میله اتصال برنجی۲۶۱۱۴۶۱8,۰۰۰
۲مهره ۶ گوش برنجی ۱۲۲۱۴۵۰۱3,000
۳واشر فلزی ۱۲۲۱۷۰۱۵520
۴واشر برنجی B13۲۱۶۲۰۲1,680
۵واشر گرد پلاستیکی (۳)۲۲۱۰۰۶3,750
۶واشر تخت لاستیکی (۳)۲۲۱۰۲1,880
۷کلاهک برنجی مقره۲۶۱۱۰۵20,400
۸جرقه گیر بالا و پایین استیل (جفت)۲۶۱۱۸۶13,200
۹جرقه گیر پایین و بالا آهنی (جفت)۲۶۱۲۰۱7,800
۱۰بادامک سربی۲۱۶۱۱۰6,240
۱۱واشر تخت لاستیکی (۳)۲۲۱۰۶۹4,380

 


لیست قیمت قطعات فشار ضعیف ترانسفورماتورهای ۲۵ تا ۱۶۰ KVA

 

ردیفنوع جنسکد جنس ایران ترانسفوقیمت به تومان
۱میله اتصال برنجی یا مهره جوش۲۶۱۱۴۶28,200
۲مهره ۶ گوش برنجی ۱۲۲۱۴۵۰۱3,000
۳واشر فلزی ۱۲۲۱۷۰۱۵520
۴واشر برنجی B13۲۱۶۲۰۲1,680
۵واشر گرد پلاستیکی (۴)۲۲۱۰۱۷21,250
۶واشر برنجی ۲۵۰E۲۲۶۲۵۱8,400
۷واشر برنجی ۲۵۰G۲۱۶۲۵۲6,360
۸واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۹۹1,880
۹مقره A250 رویی۲۶۱۵۰۱14,400
۱۰مقره B250 زیری۲۶۱۵۰۲14,400
۱۱واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۰۹2,750
۱۲واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۰۴2,750
۱۳واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۰۳2,750

 

 

 


لیست قیمت قطعات فشار ضعیف ترانسفورماتور های ۲۰۰ تا ۴۰۰ KVA

 

ردیفنوع جنسکد جنس ایران ترانسفوقیمت به تومان
۱میله اتصال برنجی یا مهره جوش۸۷۵۰۵۱91,200
۲مهره ۶ گوش برنجی ۱۲۲۱۴۵۰۲8,280
۳واشر فلزی ۱۲۲۱۷۰۱۶2,400
۴واشر برنجی B13۲۱۶۲۰۳4,080
۵واشر گرد پلاستیکی (۴)۲۲۱۰۱۵3,600
۶واشر برنجی ۶۳۰ E۲۲۶۲۵۳20,400
۷واشر برنجی ۶۳۰G۲۱۶۲۵۴13,200
۸واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۴۱1,920
۹مقره ۶۳۰A رویی۲۶۱۵۰۳19,200
۱۰مقره ۶۳۰B زیری۲۶۱۵۰۴19,200
۱۱واشر تخت لاستیکی (۸)۲۲۱۰۱۱2,500
۱۲واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۰۵2,500

 


لیست قیمت قطعات فشار ضعیف ترانسفورماتور های ۵۰۰ تا ۶۳۰ KVA

 

ردیفنوع جنسکد جنس ایران ترانسفوقیمت به تومان
۱میله اتصال برنجی ۳۰ یا مهره جوش۸۷۵۰۵۲19,800
۲مهره ۶ گوش برنجی ۳۰۲۱۴۵۰۳18,800
۳واشر گرد لاستیکی (۴)۲۲۱۰۱۶3,840
۴واشر برنجی  E 1000۲۱۶۲۵۵3,960
۵واشر برنجی  G 1000۲۱۶۲۵۶25,200
۶واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۲۰4,000
۷مقره  ۱۰۰۰ A (رویی)۲۶۱۵۰۵31,200
۸مقره  ۱۰۰۰ B (زیری)۲۶۱۵۰۶31,200
۹واشر تخت لاستیکی (۸)۲۲۱۰۱۰2,500
۱۰واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۱۱2,500

 


سایر قطعات و اقلام ترانسفورماتور ایران ترانسفو

 

ردیفنوع جنسکد جنس ایران ترانسفوقیمت به تومان
۱واشر کابل ۵ عددی مقره۴۵۰۰225,000
۲واشر کابل ۵ عددی مقرهA 450081,250
۳واشر کابل ۵ عددی مقرهB 450068,750
۴واشر ۰۴3,600
۵بست فلزی پیاله9,000
۶بست استیل پیاله14,400
۷چرخ ترانس ۱۵150,000
۸چرخ ترانس ۲۰240,000
۹روغن ترانس کلاس ۱19,000
۱۰روغن ترانس کلاس ۲27,000
۱۱ظرف ۱۰ لیتری روغن
۱۲ظرف ۲۰ لیتری روغن
۱۳بلسن ۲۰ قوی بالا258,000
۱۴بلسن ۲۰ قوی پایین180,000
۱۵بلسن ۴۲540,000
۱۶بلسن ۴۸744,000
۱۷مهره ۴۲80,400
۱۸مهره ۴۸108,000
۱۹فلنچ آهنی مقره13,200
۲۰پایه و چرخ دنده کلید55,200
۲۱بوشینگ فشار قوی دو پله۱۰NF630216,000
22بوشینگ فشار قوی سه پله۲۰NF630288,000
23بوشینگ فشار قوی چهار پله۳۰NF630420,000
24بوشینگ فشار قوی شش پله بلند۲۰NP250360,000
25واشر برنجی E 2000800-1250 KVA66,000
26واشر برنجی G 2000800-1250 KVA48,000
27واشر برنجی E 31501600 -2000 KVA78,000
28واشر برنجی G 31501600 -2000 KVA62,400
29کلاهک برنجی ۲۰60,000
30رطوبت گیر نیم کیلویی کامل 751522120,000
31رطوبت گیر یک کیلویی کامل 751521138,000
32طلق رطوبت گیر نیم کیلویی کامل 75153217,400
33طلق رطوبت گیر یک کیلویی کامل 75153140,800
34پیاله رطوبت گیر  75153316,200
35روغن نمای مغناطیسی25100145,600
36تب چنجر (کلید تنظیم ولتاژ) ۳ حالته 751559168,000
37تب چنجر (کلید تنظیم ولتاژ) 5 حالته 751557186,000
38واشر توپی 800 تا 125022102510,200
39واشر تخت 800 تا 12502210344,200
40واشر توپی 1600 تا 200022104430,000
41واشر تخت 1600 تا 20002210456,000
42واشر تخت 1600 تا 20002210466,000
43کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل (800-1250)DT-2000801502552,000
44کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل (1600-2000)DT-3150801503624,000
45کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل (500-630)DT-1000801501148,800
46کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل (200-400)DT-63080150444,4000
47کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل (25-160)DT-25080150530,000
48واشر لاستیکی شیر تخلیه کوچک2210483,000
49واشر لاستیکی شیر تخلیه بزرگ2210493,240
50واشر لاستیکی درجه روغن نما2210142,400
51شیر تخلیه کوچک کامل (50-630)25130258,800-27,600
52شیر تخلیه بزرگ کامل (800-2000)251303 115,200 -49,200
53درب منبع انبساط25116717,400
54مقره رویی A200026450732,400
55مقره زیری B200026450832,400
56مقره رویی A315026450940,800
57مقره زیری B315026451040,800
58مقره 2 پله 10NF250264511103,200
59مقره 3 پله 20NF250264512117,600
60مقره 4 پله 30NF250264513186,000
61مقره 4 پله کم تلفات138,000
62سلیکاژل گرانول آبی554106300,000
63ترمومتر1,300,000

 

خرید قطعات ترانس از فروشگاه اینترنتی قطعات ایران ترانسفو